Selecteer een pagina

Notulen

 

Notulen zijn feitelijke verslagen van vergaderingen. Notulen geven een vergadering niet woordelijk weer, maar beschrijven kort en bondig de ingenomen standpunten en de besluitvorming. Goede notulen zijn voor veel ondernemingen en organisaties belangrijk. Met goede notulen is het later altijd duidelijk welke beslissingen zijn genomen en welke argumenten daaraan ten grondslag lagen.

 

Hoofd- en bijzaken

Een goede notulist beschikt over journalistieke eigenschappen. Hij moet

  • een vergadering kunnen voorbereiden door de stukken en eerdere besluitvorming te bestuderen;
  • goed kunnen luisteren;
  • hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden;
  • een discussie razendsnel kunnen volgen en analyseren, en daarbij de juiste aantekeningen maken;
  • exact kunnen formuleren, zodat zijn verslagen daadwerkelijk de strekking weergeven van de tijdens vergaderingen uitgesproken argumenten en genomen besluiten;
  • snel na de vergadering een bondig en duidelijk verslag kunnen schrijven.

 

Freelance notulist

Chris Halkes verzorgt als freelance notulist verslagen van onder meer bijeenkomsten van raden van bestuur, jaarvergaderingen van vve’s en bouwvergaderingen van overheidsinstanties met aannemers. Notulen van zijn hand zijn in principe binnen een week na de vergadering beschikbaar.

Heeft u ook een goede en snelle notulist nodig voor uw vergaderingen, neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

 

 

U bent hier: Start>Notulen