Selecteer een pagina

BOUWEN EN WONEN

Als notulist heeft Chris Halkes de afgelopen jaren tal van verslagen gemaakt van vergaderingen en bijeenkomsten op het gebied van bouwen en wonen. Daaronder waren onder meer bouwvergaderingen van gemeenten, brainstormsessies van landelijke organisaties die zich bezighouden met infrastructuur en heel veel vergaderingen van verenigingen van eigenaars (vve’s). Hij is dan ook goed op de hoogte van wat er in deze sector speelt en verstaat het jargon dat deelnemers aan dergelijke bijeenkomsten gebruiken.